Våra medarbetare

Ulrika Sjödin

Verksamhetsledare

Leder Barn och ungdom 2 och 3 samt Vuxengruppen.

Jakob Olausson

Ungdomsledare

Leder Barn och ungdom 1.

Styrelse

Verksamhetsåret 2023/2024 är vi med i föreningens styrelse.


  • Anna Leithe, ordförande

  • Linnie Axelsson, kassör

  • Anita Forsell, ledamot

  • Charlotta Larsson, ledamot

  • Jacob Olausson, ledamot

  • Malin Machnow, ledamot

  • Sara Jakobsson, ledamot


Kontakta oss:
teaterverkstan@telia.com


Bilder på sidan fotograferade av Patrik Lindkvist.